Where To Next?

series

Where To Next? #1

2019

Automotive Paint on Ceramic

18 x 17 x 16 cm

Where To Next? #2

2019

Automotive Paint on Ceramic

17 x 18 x 16 cm

Stationary

2019

Automotive Paint on Ceramic

14 x 12 x 15 cm