Where To Next?

series

Merry Go Round #1

2019

Automotive Paint on Ceramic

12 x 16 x 14 cm

Merry Go Round #2

2019

Automotive Paint on Ceramic

14 x 16 x 12 cm

Merry Go Round #3

2019

Automotive Paint on Ceramic

14 x 17 x 10 cm